Đăng ký tên miền

Mỗi tên miền nhập trên một dòng hoặc phân cách bởi dấu phẩy. Mỗi lần nhập tối đa 20 tên miền.