Hiện nay Let's Encrypt đang cung cấp chứng chỉ SSL miễn phí duy nhất trên thế giới. HostingViet đã tích hợp loại chứng chỉ này lên toàn bộ Hosting mà HostingViet đang cung cấp.
Hướng dẫn cài đặt chứng chỉ số SSL miễn phí Let's Encrypt - DirectAdmin
Hiện nay Let's Encrypt đang cung cấp chứng chỉ SSL miễn phí duy nhất trên thế giới. HostingViet đã tích hợp loại chứng chỉ này lên toàn bộ Hosting mà HostingViet đang cung cấp. Quý Khách sử dụng VPS cũng được hỗ trợ miễn phí (tích hợp sẵn trên VPS của Quý khách)